Bostadspolitiken Sedan 90-talet har både borgerliga och socialdemokratiska regeringar avvecklat bostadspolitiken och i stället förlitat sig på marknadskrafternas utbud och efterfrågan. Resultatet är tydligt. Av Sveriges 290 kommuner är det 240 som har bostadsbrist, segregationen ökar och boendepriserna har skenat. Dagens bostadsmarknad

Migration Människor kommer alltid att fly krig, förföljelse och fattigdom, oavsett hur många hinder vi försöker ställa i deras väg och hur oattraktivt vi än försöker göra det för dem att befinna sig i Sverige. Om vi nu ska stå vid vårt

Sjukvården Svensk sjukvård går på knäna. Personalbrist, ständigt ökat arbetstempo och en målstyrning av verksamheten med bristande verklighetsförankring har gjort att delar av professionen har flytt sjukvården. Sjukvård kostar pengar. Det måste den få göra. Och vi kommer att tillföra de resurser

Skolan

Skolan Skolan idag styrs av mål, istället för lyhördhet för vad professionen efterfrågar för att skapa en bättre skola, både för elever och personal. Vi, som politiker, har inte kunskapen för att förbättra lärare och annan skolpersonals arbetssituation. Den kunskapen finns hos

PRESSMEDDELANDE 2022-02-02 FOLKOMRÖSTNING OM SKOLPENGEN Human Framtid går samma väg som Riksrevisionen: Granskar systemet med skolpeng i upprop för folkomröstning. Under februari driver Human Framtid en kampanj för genomförandet av en folkomröstning om den orättvisa skolpengen som dränerar kommunerna och de kommunala

VI TÄNKER INTE LYSSNA PÅ ER. DET ÄR BÄTTRE ATT NI LYSSNAR PÅ OSS! När vi nu har fått er uppmärksamhet, vill vi ta chansen att förklara den provocerande rubriken. Human Framtid är ingen kundtjänst. Vi gör inga ”kundundersökningar” för att avgöra