PRESSMEDDELANDE 2022-02-02 FOLKOMRÖSTNING OM SKOLPENGEN Human Framtid går samma väg som Riksrevisionen: Granskar systemet med skolpeng i upprop för folkomröstning. Under februari driver Human Framtid en kampanj för genomförandet av en folkomröstning om den orättvisa skolpengen som dränerar kommunerna och de kommunala