Arbetsmarknad Sverige är ett rikt land vad gäller naturresurser och miljö. Vi är ett land som också alltid legat i framkant vad gäller innovations- och klimattänk, gärna en kombination av de båda. Så vill vi att det ska vara även fortsättningsvis och