Pensioner Human Framtid vill ha ett pensionssystem som i sin grund är rättvist och ekonomiskt hållbart över tid. Därför föreslår vi ett system med en flytande pensionsålder. Din pensionsgrundande ålder baseras på den förväntade medellivslängden i den yrkeskategori som du haft din

EU

Europeiska UNionen Human Framtid är i grunden positiva till EU. Skall vi kunna åstadkomma reella förändringar vad gäller klimatomställning och miljöpolitik så räcker det inte med att ett land på tio miljoner invånare gör sin tillverkning koldioxidsutsläppsneutral och ställer om elproduktionen till

Skatter

SkatteR Vi vill göra om hela skattesystemet från grunden. Det ska inte spela någon roll var du bor i Sverige eller om dina inkomster kommer från arbete, pension, a-kassa, sjukpenning, försäljning av aktier och bostad eller via ränteutdelning. Skattesatsen skall vara enhetlig

Arbetsmarknad Sverige är ett rikt land vad gäller naturresurser och miljö. Vi är ett land som också alltid legat i framkant vad gäller innovations- och klimattänk, gärna en kombination av de båda. Så vill vi att det ska vara även fortsättningsvis och

Bostadspolitiken Sedan 90-talet har både borgerliga och socialdemokratiska regeringar avvecklat bostadspolitiken och i stället förlitat sig på marknadskrafternas utbud och efterfrågan. Resultatet är tydligt. Av Sveriges 290 kommuner är det 240 som har bostadsbrist, segregationen ökar och boendepriserna har skenat. Dagens bostadsmarknad

Migration Människor kommer alltid att fly krig, förföljelse och fattigdom, oavsett hur många hinder vi försöker ställa i deras väg och hur oattraktivt vi än försöker göra det för dem att befinna sig i Sverige. Om vi nu ska stå vid vårt

Sjukvården Svensk sjukvård går på knäna. Personalbrist, ständigt ökat arbetstempo och en målstyrning av verksamheten med bristande verklighetsförankring har gjort att delar av professionen har flytt sjukvården. Sjukvård kostar pengar. Det måste den få göra. Och vi kommer att tillföra de resurser

Skolan

Skolan Skolan idag styrs av mål, istället för lyhördhet för vad professionen efterfrågar för att skapa en bättre skola, både för elever och personal. Vi, som politiker, har inte kunskapen för att förbättra lärare och annan skolpersonals arbetssituation. Den kunskapen finns hos