SkatteR


Vi vill göra om hela skattesystemet från grunden. Det ska inte spela någon roll var du bor i Sverige eller om dina inkomster kommer från arbete, pension, a-kassa, sjukpenning, försäljning av aktier och bostad eller via ränteutdelning. Skattesatsen skall vara enhetlig över hela landet per inkomstpercentil. Vi anser att det är i de lägsta inkomsterna som det behövs det största sänkningarna.

De personer med lägst disponibel inkomst lägger idag hela inkomst på konsumtion men oftast i form av att täcka basala behov som boende, mat och räkningar. Det finns inte mycket över till annan konsumtion. Om vi sänker skattesatsen i de lägsta decilerna så kommer det att gynna låginkomsttagarna i den mening att de får pengar över för att även kunna unna sig annat än det mest basala. De kan kanske åka på en semester som sträcker sig utanför den egna kommunens gränser. Köpa ekologisk mat istället för basvaror eller vad det nu kan tänkas vara. Oavsett så kommer dessa sänkningar att både gynna den enskilde, staten och tillverkaren av tjänsten varan då dessa pengar kommer att konsumeras och omsättas och beskattas via moms. Sverige som land kommer inte att tappa i skatteintäkter heller om nu även en låginkomsttagare vill satsa en lite del av sin inkomst på aktier.

Idag tillfaller 87% av alla kapitalinkomster den rikaste tiondelen av vår befolkning Vi tycker att alla våra medborgare ska ha samma möjlighet att också tjäna pengar på börsen och att vinsterna från denna inte ska beskattas varken högre eller lägre i förhållande till din övriga inkomst.

Vi anser att det behövs en progressivitet i skatteskalan då de som har mer har större möjlighet att bidra ände som har begränsade inkomster dessutom gynnas konsumtionen främst av skattereduktioner i de lägre inkomstskicken.

Vårt förslag ser ut som följer:

På inkomster upp till 100000 betalar vi 10 % i skatt

På inkomster mellan 100001 –  200000 betalar vi 15 % i skatt

På inkomster mellan 200001 – 300000 betalar vi 20 % i skatt

På inkomster mellan 300001 – 400000 betalar vi 25 % i skatt

På inkomster mellan 400001 – 500000 betalar vi 30 % i skatt

På inkomster mellan 500001 – 600000 betalar vi 35 % i skatt

På inkomster mellan 600001 – 700000 betalar vi 40 % i skatt

På inkomster mellan  700001  – 800000 betalar vi 45 % i skatt

På inkomster över 800000 betalar vi 50 % i skatt

Bolagsskatt

 Bolagsskatten vill vi sänka till 20 % för att stimulera tillväxten av företag i Sverige. För tillverkande industri så är vi villiga att ge en ytterligare reduktion om 5 % om dessa ställer om sin produktion till att bli klimatneutral.

För bolag som etablerar sig i kommuner med arbetslöshet som är 2 % över riksgenomsnittet så vill vi ge en reduktion om 5 %. Om arbetslösheten sjunker till riksgenomsnittet bibehåller företaget reduktionen i ytterligare fem år. En lägsta gräns för detta villkor är att arbetslösheten i regionen/kommunen är som lägst 5.5 %.

Alla bolag som bedriver verksamhet i Sverige skattar för den verksamheten i Sverige och vinst kan inte kvittas mot förlust i annat icke EU-land.

Vi tror att detta system kommer att inbringa lika höga inkomster som dagens system till staten då momsintäkterna kommer att öka liksom inkomster via arbetsgivaravgifter då detta system kommer att ge upphov till ökad konsumtion och således ge fler arbetstillfällen.

Vi är dock beredda att slopa fler bidrag/avdrag än RUT och ROT. Statens kostnad för ränteavdragen skenar och måste ses över. Vill du lägga en väldigt stor del av din inkomst på boende så är det upp till dig men det är orimligt att andra ska bära din kostnad åt dig som valt ett annat boende. Flerbarnsfamiljer kommer i största utsträckning att gynnas av hela vår politik men får också vara med och betala i form av slopat flerbarnstillägg. Alla bidrag och avdrag kommer att ses över och behovsprövas så de enda som sitter säkert är våra gamla och våra sjuka.