Pensioner Human Framtid vill ha ett pensionssystem som i sin grund är rättvist och ekonomiskt hållbart över tid. Därför föreslår vi ett system med en flytande pensionsålder. Din pensionsgrundande ålder baseras på den förväntade medellivslängden i den yrkeskategori som du haft din