EU

Europeiska UNionen Human Framtid är i grunden positiva till EU. Skall vi kunna åstadkomma reella förändringar vad gäller klimatomställning och miljöpolitik så räcker det inte med att ett land på tio miljoner invånare gör sin tillverkning koldioxidsutsläppsneutral och ställer om elproduktionen till