Den orättvisa skolpengen dränerar kommunerna och de kommunala skolorna på pengar. Därför behövs en folkbildande insats för att alla ska förstå vad den ”likvärdiga” finansieringen ställer till med.

När friskolereformen sjösattes fick fristående skolor 85 procent av den kommunala skolans skolpeng. Några år senare bestämdes att friskolorna skulle ha rätt till samma skolpeng som de kommunala. Konsekvensen blir en underfinansiering av den kommunala skolan och en överfinansiering av friskolorna. 

Kommunen har ett större uppdrag och det är därför orättvist med lika stor skolpeng. Kommunen måste nämligen garantera att alla som flyttar dit har en skola att gå till samt att det finns en beredskap för att ta emot elever från friskolor som går i konkurs. Kommunen får inte säga att det är fullt i de kommunala skolorna. Att ha en sådan överkapacitet i organisationen kostar pengar.

Dessutom måste kommunens organisation anpassas efter upp- och nedgångar i elevantal. När elevantalet går upp måste nya skolor byggas som är dyra i drift vilket ger överkapacitet på lokaler när elevantalet går ner. 

En friskola som väljer ett elevantal och anpassar sin organisation efter detta har inte de problemen, och heller inte de extra kostnaderna för varierande elevantal.

När en kommunal skola mister elever och deras skolpeng, men står kvar med oförändrade kostnader, har kommunen två val: antingen avskedar man personal såsom lärare, extralärare, kuratorer och skolpsykologer – eller så överskrider man budgeten och ger mer pengar till den kommunala skolan. Nuvarande lagstiftning säger då att kommunen måste ge samma ökade ersättning till friskolan, trots att denna inte har någon brist på pengar.

Det är ett lysande affärskoncept för friskolekoncernerna. Extra pengar när den kommunala skolan har brist på pengar. En överkompensation som kan förvandlas till vinstutdelningar till aktieägarna!

I takt med att den kommunala skolan dräneras på pengar och tappar i kvalitet, flyr den välutbildade medelklassen den kommunala skolan och sätter sina barn i friskola. Den onda cirkeln fortsätter och bidrar till en segregation grundad på klasstillhörighet. 

Därför kräver vi:

 En folkomröstning om den orättvisa skolpengen.

 En återgång till 85 procent av den kommunala skolpengen för friskolorna.

 En förändring av lagstiftningen som i dag säger att friskolorna ska kompenseras med samma extra skolpeng som den kommunala skolan får när den har resursbrist, trots att friskolan har lägre kostnader.

Mats Leijon
Partiordförande för Human Framtid