I Sverige har vi under hela 2000-talet sett nedskärningar av psykiatrin. Vuxna och barn far illa och får inte den hjälp de behöver. Fler vuxna än någonsin är sjukskrivna på grund av psykisk diagnos. Dessa utgör över hälften av samtliga sjukdagar i

Minerallagen

Ni vet väl om att svenska naturresurser ges bort i stort sett gratis tack vare den tämligen urusla ersättningen som stipuleras i Minerallag Kap 7 paragraf 7? Av detta tillfaller 1.5 promille till markägaren och 0.5 promille till staten. Vi i Human

Den nyliberala faran   Nyliberalerna inom L, och framför allt Annie Lööfs Centerparti, är just nu en större fara för det goda samhället än vad fascismen är. Nyliberalerna har möjlighet att påverka samhället på ett sätt som fascisterna bara kan drömma om.