Från och med i dag: 20-07-25  finns det ett nytt politiskt parti i Sverige. Vi heter Human Framtid.

Behövs det verkligen ytterligare ett parti i Sverige?
Tja, vi kan ju göra en genomgång av de etablerade partierna och se om det finns något att anmärka på.

 • En vänster som fortfarande får tampas med ett historiskt bagage. Orättvist kanske, men dock har det hämmat vänsterns förmåga att nå ut till de breda folklagren.
 • En socialdemokrati som är politiskt förvirrat. Är de demokratiska socialister, eller kanske ett tredje liberalt parti?
 • Två liberala partier som visar sitt Janusansikte och gör väljare allmänt förvirrade. Ett liberalt ansikte som har varit med och byggt upp den svenska välfärden. Ett ansikte som står som förkämpe för individens frihet och okränkbarhet.Sen har vi det andra ansiktet: ett marknadsfundamentalistiskt ansikte som bekämpar alla regleringar av den fria marknaden och som tror att sänkta löner är ett universalmedel mot allt.
 • Sen har vi den konservativa högern som genom historien har motsatt sig alla reformer för ett rättvisare samhälle. I dag närmar de sig extremhögern retoriskt i ett desperat försök att återerövra väljare. Den anständiga högern är kraftigt marginaliserad.

Så visst behövs det ytterligare ett parti i Sverige.

Human Framtid är ett parti som sätter humanismen framför alla andra –ismer.

Det innebär att vi använder oss av konsekvensanalyser för varje beslut vi fattar, oberoende av område.

 1. Vilka konsekvenser får beslutet för klimat & miljö?
 2. Vilka konsekvenser får beslutet för de mest utsatta socioekonomiska grupperna i samhället?

Vi kommer aldrig att stå bakom beslut som är negativa för något av ovanstående.

Det innebär att vi kommer att kämpa för en klimatpolitik som tar de nödvändiga, tuffa beslut som krävs för att nå klimatmålen senast 2050.

Vi kommer att reformera välfärden.

 • Skola och sjukvård ska få slippa att dräneras av ”vinster i välfärden” Lycksökare får se sig om efter alternativa marknader.  Vi ska återföra resurser till skola och sjukvård. Professionen inom dessa två områden ska få många fler kollegor och en lön som reflekterar deras betydelse för ett samhälle med en väl fungerande välfärd.
  Vi kommer att avskaffa målstyrningen med ständigt nya mål, baserat på politikers nycker. NPM ska förpassas till historiens skräphög, där den hör hemma. Istället ska vi förlita oss på professionens samlade kunskap och ge dem tillräckligt med autonomi för att kunna genomföra deras uppdrag. Vi ska se till att vetenskap och beprövad erfarenhet återigen blir honnörsord.
 • Vi kommer att höja garantipensionerna till en skälig nivå där alla kan njuta sitt otium. Det vill säga, att man ska kunna njuta av ett lugnt och hedersamt privatliv efter väl förrättat livsverk.
 • Vi anser att det är dags att bestämma sig angående glesbygden. Antingen arbetar vi aktivt för att samma förutsättningar för samhällsservice ska gälla i hela Sverige. Om inte, så är det lika bra att tvångsförflytta alla till städerna och gör en enda stor nationalpark av resten. Att lappa och laga med en hundralapp här och där i skattereduktion är symbolpolitik.
  Vi kommer att stimulera företag till att etablera sig utanför storstäderna med hjälp av skatterabatter.
  Vi kommer att stimulera kompetensförsörjningen inom bristyrken genom nedskrivningar av studieskulder till de som väljer att flytta till glesbygdskommuner.
  Vi kommer att förbättra infrastrukturen och underlätta omställningen till fossilfria kommunikationer genom en kraftig utbyggnad av kollektivtrafiken.
  Skola, sjukvård och annan samhällsservice kommer att finnas där den behövs – inte där den är som mest lönsam.

Mats Leijon – Leo Erenmalm
Grundare av Human Framtid