PRESSMEDDELANDE 2022-02-02

FOLKOMRÖSTNING OM SKOLPENGEN


Human Framtid går samma väg som Riksrevisionen: Granskar systemet med skolpeng i upprop för folkomröstning.

Under februari driver Human Framtid en kampanj för genomförandet av en folkomröstning om den orättvisa skolpengen som dränerar kommunerna och de kommunala skolorna på pengar. Det är dags att folket får säga sin mening om av vad den ”likvärdiga” finansieringen av skolan ställer till med för den kommunala skolan.

  • Vi kräver en folkomröstning om den orättvisa skolpengen.
  • Vi kräver en återgång till 85% av den kommunala skolpengen för friskolorna.
  • Vi kräver en förändring av dagens lagstiftning om skolpengen

När friskolereformen sjösattes fick fristående skolor 85 % av den kommunala skolans skolpeng. Senare bestämdes att friskolor skulle ha rätt till samma skolpeng som de kommunala skolorna. Konsekvensen blir en underfinansiering av den kommunala skolan och en överfinansiering av friskolorna.

En kommunal skola som mister elever och deras skolpeng står kvar med oförändrade kostnader på grund av sitt utbudsansvar. 

Kommunen kan då välja att avskeda lärare eller extralärare och/eller dra in på viktiga funktioner som skolpsykolog, elevhälsa eller resurspersonal.

Kommunen kan också välja att överskrida budgeten och ge mer pengar till kommunal skola. Nuvarande lagstiftning säger då att kommunen även måste ge ökad ersättning till friskolorna. Extra pengar till privat skola när den kommunala skolan har brist på pengar. En överkompensation som lätt kan förvandlas till vinstutdelningar till aktieägarna.

Det är ett lysande affärskoncept för friskolekoncernerna! 

Precis som de fattigaste och eländigaste dumpas i bostäder -Social housing- runt om i Europa, kommer de fattigaste och ”besvärligaste” barnen att dumpas i eländiga kommunala skolor, utan resurser till mer än det nödvändigaste. Där kommer barnen att få lära sig läsa, skriva, och räkna tillräckligt bra för att få ”enkla jobb”. –Segregationen är fullbordad.