Skolan

Skolan Skolan idag styrs av mål, istället för lyhördhet för vad professionen efterfrågar för att skapa en bättre skola, både för elever och personal. Vi, som politiker, har inte kunskapen för att förbättra lärare och annan skolpersonals arbetssituation. Den kunskapen finns hos