Ni vet väl om att svenska naturresurser ges bort i stort sett gratis tack vare den tämligen urusla ersättningen som stipuleras i Minerallag Kap 7 paragraf 7?
Av detta tillfaller 1.5 promille till markägaren och 0.5 promille till staten. Vi i Human Framtid vill ha en ändring.
Vi vill att 
1: Att den Svenska staten skall vara den som bryter på statligt ägd mark. 
2: Att ersättningen till staten skall vara 2 % av värdet på det som bryts på ej statligt ägd mark. 
3: Att på ej statligt ägd mark skall markägaren ges fullt förhandlingsmandat mot ej statligt ägd prospektör/koncessionshavare att förhandla fram nivå på ersättning. 
4: Att markägare skall ges vetorätt om ej avtal kan nås med koncessionshavare 
5: Att om staten utifrån riksintresse vägt mot miljömål beslutar om bearbetning på privat ägd mark samt ger en ersättning om 2 % till markägare av det beräknade värdet av de mineral som omfattas av koncessionen och som har brutits och uppfordrats inom koncessionsområdet under året. Staten skall fullt ut stå för kostnaden att återställa skada på mark till ursprungligt skick.
6: Att Minerallag (1991:45) i övriga delar lämnas oförändrad.