Migration Människor kommer alltid att fly krig, förföljelse och fattigdom, oavsett hur många hinder vi försöker ställa i deras väg och hur oattraktivt vi än försöker göra det för dem att befinna sig i Sverige. Om vi nu ska stå vid vårt