demokrati och mänsklig utveckling

självständiga, ansvariga och samarbetande individer

KLIMATET

Vi befinner oss i en klimatkris, det behöver inte längre debatteras. Det som behövs är konkret handling och åtgärder som åstadkommer resultat.

För att vi ska nå de mål som Parisavtalet anger behöver vi halvera de globala utsläppen de närmaste tio åren.

För att stoppa den globala uppvärmningen, behöver alla länder minska sina utsläpp med 6-7% varje år.

Arbetet för att motarbeta klimatkrisen måste föras både nationellt och internationellt.

Läs mer >>

SKOLAN

Skolan idag styrs av mål, istället för lyhördhet för vad professionen efterfrågar för att skapa en bättre skola, både för elever och personal.

Vi som politiker har inte kunskapen för att förbättra lärare och annan skolpersonals arbetssituation. Den kunskapen finns hos professionen.

Human Framtid vill ha ett bättre samarbete, där professionen definierar de resurser de behöver. Sen är det vår uppgift att ge dem de resurser som efterfrågas, inte de resurser vi tror att de behöver.

 

Läs mer >>

SJUKVÅRDEN

Svensk sjukvård går på knäna. Personalbrist, ständigt ökat arbetstempo och en målstyrning av verksamheten med bristande verklighetsförankring har gjort att delar av professionen har flytt sjukvården.

Sjukvård kostar pengar. Det måste den få göra. Och vi kommer att tillföra de resurser som behövs för att göra sjukvården till en attraktiv arbetsplats.

Resurser ska frigöras, dels genom riktade skattehöjningar till dem som idag inte bidrar fullt ut. Dels genom att avskaffa de element som idag dränerar stat och kommun på resurser.

Läs mer >>