VISION

Ett samhälle för människan


 

Human Framtid har en vision om ett samhälle som ger alla dess medborgare samma möjligheter att utvecklas som individer.

Humanism är den enda –ism vi bekänner oss åt. Människans behov ska styra, inte marknadens.

Vi står inför ett paradigmskifte, där vi måste ersätta den blinda tron på en oreglerad, nyliberal marknadsekonomi med en tro på ett samhälle där människan går före marknadskrafterna.

En reglerad marknadsekonomi kan vara ett utmärkt verktyg för att byta varor och tjänster, men inte överallt.

Politiken måste stå fri från ”marknaden” Det är politiken som ska reglera ”marknaden”, inte ”marknaden” som ska styra politiken.

Vi tror på att bygga ett rättvist samhälle nerifrån och upp. Vi tror inte på nedsippringseffekter, osynliga händer, eller subventioner till de som redan har allt. Vi tror att pengarna gör större nytta hos socioekonomiskt utsatta grupper.

Vi har en pågående klimatkris som kräver att vi omvärderar vår syn på tillväxt, och framförallt vilka krav vi ställer på våra politikers handlingskraft och medborgarnas vilja att delta i det förändringsarbete som kommer att krävas för ett fossilfritt Sverige.

Vi måste återerövra respekten för fakta och kunskap.

När det gäller klimatkrisen, så måste vi lyssna på dem som har kunskapen (Forskarkollektivet) och faktiskt genomföra de åtgärder de rekommenderar, även i de fall dessa rekommendationer strider mot våra personliga åsikter.

Vi bör ha en aktiv kommunikation med professionen. Fråga dem vad de behöver och sen faktiskt ge dem det de efterfrågar.

Samma sak gäller för sjukvården. Professionen har kunskapen om vad som krävs för att förbättra sjukvården, både för patienter och personal.

Vi kommer att utforma vår politik efter vad vi anser är rätt och riktigt. Vad det innebär, framgår av vårt partiprogram. Om du väljer att rösta på oss, så kan du känna dig trygg i att vi står fast, oavsett opinionsundersökningar.