Sjukvården

Svensk sjukvård går på knäna.

Personalbrist, ständigt ökat arbetstempo och en målstyrning av verksamheten med bristande verklighetsförankring har gjort att delar av professionen har flytt sjukvården.

Sjukvård kostar pengar. Det måste den få göra. Och vi kommer att tillföra de resurser som behövs för att göra sjukvården till en attraktiv arbetsplats.

Resurser ska frigöras, dels genom riktade skattehöjningar till dem som idag inte bidrar fullt ut. Dels genom att avskaffa de element som idag dränerar stat och kommun på resurser.

Vinstutdelning inom den privata sjukvården som idag finansieras med skattemedel ska upphöra.

Privat sjukvård får gärna samexistera med den skattefinansierade sjukvården, men med egen finansiering och i egna lokaler.

Den fria, allmänna sjukvården skall förstatligas och vi ska frångå den politikerstyrda och landstingsuppdelade sjukvården så att rimliga resurser kan ges utan att räddhågsna lokalpolitiker protesterar i rädsla av att tappa väljare om sjukvården får de medel de så väl behöver. Den allmänna sjukvården skall också vara likvärdig oavsett om du bor i en liten Norrlandskommun eller i någon av Sveriges större städer.

Privata sjukvårdsförsäkringar, ska vara just det, privata. De ska inte finansieras med skattemedel.

I dag betalas oftast försäkringen av arbetsgivaren som sedan drar kostnaden från den anställdes bruttolön, vilket reducerar den beskattningsbara inkomsten.

Med en privat försäkring har patienten fått en egen gräddfil till vården. Man får tidigare tillgång till behandlingar och operationer. Dessa utförs i lokaler som skattebetalarna finansierar.

Den privata sjukvården är dessutom ett demokratiproblem. Offentlighetsprincipen förvandlas till ”affärshemligheter”. Den privata sjukvården etablerar sig i områden med ”attraktiva” patienter med generellt god hälsa. Det är idag klarlagt att socioekonomiskt svaga grupper har sämre hälsa. I det segregerade Sverige kan det skilja 6-8 år i medellivslängd beroende på i vilken stadsdel du bor.

Stadsdelar med större ohälsa ser inte många privata initiativ etablera sig. Sak samma med glesbygden. Den genererar inte tillräckligt många ”kunder” per enhet för att vara lönsamma.

”Mobildoktorer” får finansiera sin egen verksamhet. En sticka i fingret eller ett plötsligt utbrott av acne ska inte dränera den offentliga sjukvården på pengar. Idag får närsjukvården finansiera varje samtal till ”Mobildoktorerna” Det ska upphöra.

Med en välfinansierad offentlig sjukvård kommer de största resurserna att användas där de behövs som mest.

Vi tror att det går att bedriva en effektiv sjukvård om vi ser till att läkare får vara läkare, om sjuksköterskor får vara sjuksköterskor, om undersköterskor får vara undersköterskor et cetera. Det är inom dessa yrken som mer resurser behöver tillföras i form av mer personal, högre lön och drägligare arbetsvillkor. NPM är inte ett ledord i vår modell, snarare ett skällsord. Vi behöver färre politiker och effektivitetskonsulter och en bättre och mer likvärdig sjukvård för hela Sverige.