Skatter

SkatteR Vi vill göra om hela skattesystemet från grunden. Det ska inte spela någon roll var du bor i Sverige eller om dina inkomster kommer från arbete, pension, a-kassa, sjukpenning, försäljning av aktier och bostad eller via ränteutdelning. Skattesatsen skall vara enhetlig