VI TÄNKER INTE LYSSNA PÅ ER. DET ÄR BÄTTRE ATT NI LYSSNAR PÅ OSS!

När vi nu har fått er uppmärksamhet, vill vi ta chansen att förklara den provocerande rubriken.

Human Framtid är ingen kundtjänst.

Vi gör inga ”kundundersökningar” för att avgöra vilken politik som kan attrahera flest väljare.

Vi är totalt ointresserade av opinionsundersökningar.

Det är det vi menar med att vi inte tänker lyssna på Er.

Det är bättre att ni lyssnar på oss.

Gå kritiskt igenom vårt partiprogram, Läs vad vi skriver. Finns det några självmotsägelser?
Vad kommer Human Framtids program att innebära för Er? Eller ännu hellre; vad innebär vår politik för de grupper i samhället som så länge ignorerats?

Den politik vi går till val på är den politik som gäller för oss. Den tänker vi kämpa för, oavsett senaste opinionsundersökningen. Vi kan naturligtvis vilja ändra delar av vår sakpolitik om ny, välgrundad evidens visar att vi har haft fel. Det ingår i vår värdegrund att ständigt granska våra övertygelser och respektera kunskap, forskning, och beprövad erfarenhet.
Men vi kommer aldrig att ändra vår politik för att attrahera fler väljare.

Vi är ett nystartat parti. Vi bildades för att vi är trötta på att väljarna behandlas som idioter. Vi är trötta på att –ismer begränsar politiken. Vi är trötta på att värdet av vad någon säger, avgörs av deras politiska hemvist. Vi vill engagera medborgare som är intresserade av att vara med och skapa ett rättvisare samhälle.
Stämmer det in på dig, så bli medlem.

Ett tillfälle då vi verkligen kommer att lyssna på Er, är under vår kongress nästa år. Då kommer vi tillsammans att utforma den politik som vi ska gå till val på. Men vill ni vara med och utforma politiken, så måste ni vara medlemmar.

Vi söker visionärer, bråkstakar, aktivister, unga, gamla, arga, beslutsamma, passionerade, empatiska, och Er som vill pröva något nytt för att få tillbaka hoppet.

Vi söker kunskap. Vi söker statsvetare och plåtslagare. Vi söker filosofer och sjuksköterskor. Vi söker historiker och rektorer. Vi söker ekonomer och taxi-chaufförer. Vi söker konstnärer och programmerare. Vi söker nya svenskar och gamla svenskar. Vi söker han, hon och hen.
Kort sagt: vi söker er som vill vara med och forma eller stödja en ny politik i Sverige. En politik genomförd av riktiga människor med arbetslivserfarenhet – inte politiska broilers.

Därför är det viktigt att ni lyssnar på oss – kritiserar oss – stödjer oss. Den enda opinionsundersökning vi är intresserade av genomförs vart fjärde år och kallas val till kommun, region och riksdag.

Om ni tycker att vi har stått upp för det vi har sagt att vi ska göra; så ge oss Ert förtroende ytterligare en mandatperiod. Tycker ni att vi har svikit? Straffa oss. Rösta på någon annan.

Börja med att bli medlem.