Det är ett ständigt flöde av upprörda röster kring kriminalitet. Gott så, vi ska med all rätt uppröras av brottslighet. Något som däremot inte på något sätt minskar brottsligheten är det ständiga kraven på straff av bibliska proportioner. Forskningen är ganska entydig

Det talas om det ”Nya Sverige”. Det är #hathögern som slänger sig med epitetet när de vill svärta ner och baktala mitt älskade land. Ni har alla stött på dem och om du känner dig träffad av detta inlägg så gör du

Pensioner Human Framtid vill ha ett pensionssystem som i sin grund är rättvist och ekonomiskt hållbart över tid. Därför föreslår vi ett system med en flytande pensionsålder. Din pensionsgrundande ålder baseras på den förväntade medellivslängden i den yrkeskategori som du haft din

EU

Europeiska UNionen Human Framtid är i grunden positiva till EU. Skall vi kunna åstadkomma reella förändringar vad gäller klimatomställning och miljöpolitik så räcker det inte med att ett land på tio miljoner invånare gör sin tillverkning koldioxidsutsläppsneutral och ställer om elproduktionen till

Skatter

SkatteR Vi vill göra om hela skattesystemet från grunden. Det ska inte spela någon roll var du bor i Sverige eller om dina inkomster kommer från arbete, pension, a-kassa, sjukpenning, försäljning av aktier och bostad eller via ränteutdelning. Skattesatsen skall vara enhetlig

Arbetsmarknad Sverige är ett rikt land vad gäller naturresurser och miljö. Vi är ett land som också alltid legat i framkant vad gäller innovations- och klimattänk, gärna en kombination av de båda. Så vill vi att det ska vara även fortsättningsvis och