Det är ett ständigt flöde av upprörda röster kring kriminalitet.
Gott så, vi ska med all rätt uppröras av brottslighet.
Något som däremot inte på något sätt minskar brottsligheten är det ständiga kraven på straff av bibliska proportioner.

Forskningen är ganska entydig på den punkten. Vill vi minska brottsligheten så måste det till förebyggande åtgärder (och nej, att låsa in någon för resten av livet på vatten och bröd är inte en förebyggande åtgärd).

Den klick som ständigt ropar efter hårdare straff är samma klick vars politik aldrig någonsin kommer att få ner brottsligheten varken på kort eller lång sikt.

Det finns en rad av faktorer som ökar sannolikheten att du riskerar att falla in på brottets bana.

T.ex. så har personer vars familj har uppburit försörjningsstöd en överrisk på 6.1 gånger att registreras för brott än en person vars familj aldrig har uppburit försörjningsstöd. (BRÅ)

Vad gör då våra politiker för att åtgärda detta? Ingenting.
De så kallade enkla jobben blir färre, lönerna för dessa pressas ner och skillnaden i kronor mellan låglönejobb och medel och höginkomstjobb dras ut mer och mer.

Samtidigt beslutar regeringen nya villkor kring fri prissättning för nyproducerade hyreslägenheter ivrigt påhejade av den del av högern som för tillfället står utanför regeringsmakten.

Det borde vara uppenbart att fler får det tuffare med denna utveckling, att fler tvingas söka stöd för att klara de mest basala behoven som att få ihop till hyra och mat.

Ytterligare ett exempel där den nyliberala politiken föder brottslingar är skolan. Den som endast har en förgymnasial utbildning har en överrisk på 5.7 ggr att hänge sig åt brottslighet jämfört med en med gymnasial utbildning.

Vad gör vi då i Sverige?
Jo vi privatiserar skolan, inför fritt skolval där de privata skolorna väljer bort de icke önskvärda eleverna från segregerade bostadsområden.

Dessa elever skickas till den av riskkapitalister dränerade kommunala skolan som nu saknar resurser i form av pengar och personal men som ändå ska ha alla elever med en förhöjd riskfaktor på 6.1 att bli brottslingar.

Hur många av dessa icke önskvärda elever tror ni fullföljer gymnasiet?

Ytterligare ett exempel:
De som har en inkomst på under ett prisbasbelopp har en överrisk på 5.3 ggr jämfört med en person med en inkomst på 9 prisbasbelopp.

Detta måste väl våra politiker ha tänkt på. Nja.

De har sänkt skatten rejält för de som tjänar mest samtidigt som de jagar sjuka och arbetslösa, och via politiska utspel och via intresseorganisationer förklarat att vi måste hålla nere lönerna, och mest för de som har minst.

Om vi på allvar vill komma åt och minska brottsligheten då fungerar det inte med att endast ha reaktiva åtgärder som hårdare straff.
Vi måste på allvar börja bygga ett mer jämställt samhälle.
Då fungerar det inte heller med mer nyliberal eller högerkonservativ politik.
Vi har testat denna politik i snart 20 år vi kan väl enas om att det har gått så där.

Vad vi behöver är en stark medelklass, färre eller inga segregerade områden, stärkt ekonomi för de som har det sämst, drägliga löner och arbetsvillkor för alla löntagare, boenden till rimliga kostnader så att inte halva lönen eller mer går åt till att betala hyran.

Vi behöver ett tätare och utökat samarbete mellan skola, föräldrar, socialtjänst och polis och varför inte även koppla in näringslivet för att tidigt plocka upp de som riskerar att bli framtida brottslingar.

Leo Erenmalm
Human Framtid