Öppet brev till Moderaterna:

Jag vet att ni har blockat mig på twitter men jag är storsint och har valt att inte blocka tillbaka då det är viktigt att ni läser detta.


Ni har gång på gång hävdat att det ska löna sig att arbeta samtidigt som ni vinnlagt er om att det ej ska löna sig.
Känns inte detta märkligt?

Varför säger ni att ni värnar arbetslinjen när ni gör allt i er makt för att hålla nere löner genom att begränsa strejkrätten, genom att urholka socialförsäkringarna och upprätthålla den höga arbetslösheten?
I vårpropositionen år 2007 så skrev ni ihop med era alliansvänner följande:
”De förändringar av finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen som infördes 2007 förbättrade incitamenten till återhållsamhet i lönebildningen. Regeringen avser att stärka dessa incitament ytterligare”.

När är nog Moderaterna? På 90-talet ,av det sammanlagda utrymmet för löneökningar och aktieutdelning, gick två tredjedelar till löneutrymme och en tredjedel till aktieutdelning.
Idag går över tre femtedelar till aktieutdelning och endast två femtedelar till lön.
Detta beror inte på en hög automatiseringsgrad.
Det beror på att mycket vill ha allt.
Men när någon har allt och andra inget så kollapsar vår ekonomi.
Er väg bygger på lång sikt inte ens välstånd för den dom har allt.

Jag har aldrig hört er uppröras av att någon har för låg löneutveckling.
När någon påpekar det korrekta, att det är märkligt och orättfärdigt att det är obefintlig skatt på kapitalinkomster men skyhögt högre på låga arbetsinkomster då protesterar ni högljutt men tyvärr av fel orsak.

Är det inte märkligt att era älskade jobbskatteavdrag straffar de med lägst lön? I kronor räknat får en som tjänar 20000 lika stort avdrag som en som tjänar 86000.

Ska det inte löna sig att arbeta ”Nya arbetarpartiet”?

52 % av Sveriges sammanlagda kapitalinkomster går till 1 % av vår befolkning. Det är dessa ni slåss för.
Var ärliga.
Det spelar ingen roll vad ni säger då handling väger tyngre än ord så låt ord matcha handling för en gångs skull.

Leo Erenmalm Human Framtid