Valfrihet är att kunna välja den närmsta skolan för att alla skolor är ungefär lika bra

Valfrihet är att kunna välja mellan jobb som du är kvalificerad för, istället för att tvingas välja det enda jobb där arbetsgivaren är villig och bortse från ditt konstiga namn, eller det faktum att du börjar bli gammal; 45+

Valfrihet är att kunna välja att flytta till äldrevården när det börjar bli för jobbigt hemma. Du ska inte behöva vara nära döden. Äldrevården ska inte vara palliativ vård.

Valfrihet är att kunna välja bort de billigaste matvarorna, åtminstone ibland. Hushållskassan ska ändå räcka till.

Valfrihet är att kunna välja bort miljöförstöring. Du har rätt till ren luft och vatten.

Valfrihet är att kunna lämna den som slår, i trygg förvissning om stöd från polis, socialtjänst och kvinnojourer, samt ett skyddat boende när det behövs.

Valfrihet är att kunna välja att bära slöja om du vill, eller låta bli, utan att andra försöker tvinga dig att ändra ditt val.

Valfrihet är att kunna, som personal, välja att stanna kvar inom sjukvården för att du vet att det kommer att bli bättre.

Valfrihet är att kunna välja en billig hyresrätt när du inte har råd, eller inte vill köpa dig en bostad.

Valfrihet är inte att tvingas välja friskola för dina barn för att den kommunala skolan har blivit dränerad på resurser genom underfinansiering och en orättvis skolpeng.

Valfrihet är inte att bli diskriminerad på arbetsmarknaden, eller tvingas genomgå meningslösa kurser som AF ”har köpt in av entreprenörer” för att få behålla din a-kassa.

Valfrihet är inte att du ska behöva vara döende innan äldrevården tar emot dig.

Valfrihet är inte att en oförutsedd utgift ska tvinga dig att äta lite mindre sista veckan innan du får pengar igen.

Valfrihet är inte att tvingas välja klimatkollaps för den heliga tillväxtens skull.

Valfrihet är inte att tvingas stanna kvar hos den som slår för att du inte har någonstans att ta vägen.

Valfrihet är inte att tvingas bära slöja, eller tvingas att inte göra det.

Valfrihet är inte som sjukvårdspersonal, att springa fortare och fortare på grund av besparingar, och komma hem och känna att du inte räcker till.

Valfrihet är inte att tvingas ha rika föräldrar för att ha någonstans att bo.

Valfrihet är fantastiskt när den sätts in i rätt sammanhang.

Mats Leijon
Partiledare Human Framtid