Replik till Lars Åbergs debattinlägg ”Orsak till brottslighet – fortfarande en gåta”

Debattören påstår att ett ökat antal övervakningskameror är ett tecken på att tilliten i samhället minskar. Ja, tilliten har minskat något, men framför allt är övervakningskamerorna ett tecken på symbolpolitik. Kameror är en billig lösning som symboliserar handlingskraft. Att verkligen göra något åt problemet är dyrt och besvärligt.

Debattören drar häpnadsväckande slutsatser som har en grund i personliga åsikter, inte i forskning.

” Endast samhällsforskare tycks kunna ge enkla svar på frågan varför människor begår brott. I Sverige har det socioekonomiska orsaker, brukar de flesta av dem säga, det bottnar i utsatthet och utanförskap.”

Nu är ju svaren långt ifrån enkla, men att det är samhällsforskarna som ger svar är naturligt eftersom det är samhällsforskare som forskar om samhället. Det är inte bara i Sverige som brottslighet bottnar i utsatthet. Det ser likadant ut globalt. Forskningsvärlden är tämligen överens.

Men debattören har egna teorier. Var de kommer ifrån är oklart. Teorin går ut på att brottsligheten har sitt ursprung i kriminella släkter och kriminaliteten är importerad. Författaren stödjer sig på det faktum att alla utsatta inte väljer att bli kriminella! En självklarhet för de flesta och ingen nyhet. Det är därför Brottsförebyggande rådet använder sig av ett index för ”överrisk”. Fattigdom och utsatthet är överrisker, men det innebär naturligtvis inte att alla blir kriminella. Då hade överrisken för fattigdom (låg inkomst) varit 100 istället för verklighetens 5,3.

Finns det personer som misstänks för brott, som har växt upp i kriminella släkter? Ja.
Är de flesta personer som misstänks för brott, uppväxta i kriminella släkter? Nej, naturligtvis inte.
Det hade för övrigt varit intressant att veta hur man kategoriserar en ”kriminell släkt”? Hur många i släkten måste ha begått brott eller misstänkts för brott för att förtjäna det epitetet? Min morbror var kassaskåpssprängare. Innebär det att min släkt är kriminell?

Nej, debattören är verkligen den som kommer med enkla svar: ”Den organiserade brottsligheten är internationell och inflyttad, den har inte uppstått ur orättvisor i Sverige.” Man tar sig för pannan! Ja, stölder av båtmotorer och villainbrott som ofta peakar under sommaren, utförs av internationella ligor. Men det är inte det debattören syftar på. För honom står det klart att det är invandrare som är kriminella. Men det är inte organiserade internationella ligor som begår rån och bränner bilar i ”utanförskapsområden” Brotten begås av människor som bor i dessa områden, och i dessa områden florerar orättvisan sida vid sida med brottsligheten.

Sedan glider vi sakta men säkert in i det nyliberala träsket där det är ditt eget fel om du är fattig:
” Tänk om det är så att människor inte begår brott för att de är fattiga utan är fattiga för att de begår brott? De har kanske struntat i skolan och satsat på en osäker verksamhet som är farlig och ger dem ett fattigt liv, intellektuellt, kulturellt och socialt. De har valt att leva på ett annorlunda vis när de kunde ha lärt sig något mer användbart än att hota människor och stjäla deras ägodelar.”

Alltså…det här med korrelation och orsakssamband. De var fattiga innan de började begå brott och den brottsliga karriären cementerar deras utanförskap, de fortsätter att vara fattiga. Brott lönar sig inte, om du inte sysslar med förmögenhetsbrott. Just rika människors brottslighet använder debattören som ett bevis för att utanförskap inte kan vara en orsak till brottslighet. För det är ju allmänt bekant att det bara kan finnas en orsak till människors handlande, inte två (ironi). Det verkar som att det är debattören som använder sig av enkla förklaringar – inte forskningen.

Som grädde på moset avslutas debattartikeln med förslaget att höja löner och pensioner i preventivt syfte. Hur skulle det hjälpa när kriminaliteten i Sverige beror på kriminella släkter? Enligt debattören är det ju arv som orsakar kriminalitet, inte utsatthet. Dessutom; skulle man inte kunna tänka sig att genomföra dessa höjningar av levnadsstandard för att mottagarna förtjänar det?

Mats Leijon
Partiordförande Human Framtid