Jag och många med mig vill se en Grön Omstart av ekonomin efter Coronakrisen.

Men för att det ska kunna ske, gäller det att regeringens ord inte bara stannar vid ord. Det krävs handling också.

Jag har roat mig med att läsa Klimatpolitiska rådets rapport om hur väl de klimatpolitiska målen så långt har uppfyllts och hur prognosen för framtida mål ser ut. Jag har läst rapporterna både för 2019 och 2020. Jag hade kunnat bespara mig en massa arbete genom att bara läsa rapporten för 2020. Där står det klart och tydligt att inget har förändrats under det år som har gått.  Rapporten konstaterar att
”De klimatpolitiska målen bortom 2020 kommer inte att nås med nuvarande förutsättningar och beslutad politik.”

Inte nog med att befintlig politik inte räcker till. De mål som är uppsatta saknar både start och slutdatum. Någon konsekvensanalys av de beslutade åtgärderna har heller inte gjorts.

Punkt efter punkt visar sig innehålla få konkreta, planerade insatser och aviserar istället generellt utredningar eller nya strategier. Vi behöver mindre snack och mer verkstad. Vi har som bekant, ont om tid.

En Grön Omstart är ett gyllene tillfälle att äntligen sätta fart!

Ekonomiska kriser präglas av arbetslöshet och social instabilitet. Behovet av att ”få hjulen att snurra igen” är primärt. Men hur vi sätter fart på hjulen får inte bli sekundärt.
Om vi går tillbaka till gamla vanor och attityder det vill säga; fortsätter att i allt snabbare takt förstöra förutsättningarna för liv på denna, vår enda planet, så kommer framtida generationer aldrig att förlåta oss.

Vi behöver få folk i arbete igen. Då är det ju tur att det finns så mycket som behöver åtgärdas.

Vi måste bygga ut och renovera det befintliga järnvägsnätet. Järnvägen måste bli ett reellt alternativ för både gods och persontransporter. Tågen ska stanna vid fler stationer – inte färre. Vi betalar alla för att kommunikationerna ska fungera, då ska alla också ha möjlighet att använda sig av dem. Jag kommer att tänka på en gammal slogan: ”Hela Sverige ska leva” fast på riktigt den här gången.

Eldistributionen måste byggas ut. I takt med att elektrifieringen av transporter, uppvärmning och produktion ökar, är det nödvändigt att bygga bort flaskhalsar.

Vi har ett gigantiskt behov av nya bostäder som människor har råd att bo i. Om befintliga byggbolag inte är intresserade, så får staten själv ta tag i det. Samtidigt måste vi bygga klimatsmart. Stora resurser till forskningen måste allokeras.

Tillståndsprocesser för innovativa lösningar inom industri och transport måste förkortas. Vi har ont om tid.

Statliga subventioner måste styras om till ett fossilfritt Sverige. Subventioner av fossila branscher måste upphöra NU!

Att ställa om blir inte billigt. Men alternativet blir ännu dyrare.

Resurserna finns. Det ser vi inte minst nu i dessa Corona-tider. En ökning av statsskulden är motiverad om vi fokuserar på en Grön Omstart. Att slänga pengar efter branscher utan framtid blir mer kostsamt i längden.

Internationellt pratar man mycket om att resursstarka länder ska betala en större andel av omställningen till en klimatneutral planet, och fattiga länder ska betala en mindre del. Det kallas klimaträttvisa.
Det samma gäller naturligtvis även nationellt.
Det är inte arbetslösa, sjuka och fattiga som ska betala kalaset.
Resurserna finns.
De ska bara omfördelas.   

Mats Leijon
Partiledare Human Framtid