Human Framtid har deltagit i kritiken av den rådande debatten om gängkriminalitet. Inte för att det inte behövs åtgärder, utan för att debatten har varit oseriös och oärlig.

Det behövs ”hårdare tag”. Polisen behöver ökade resurser och befogenheter för att kunna bekämpa de kriminella gängen. Inskränkningar av vår personliga frihet och integritet är ibland nödvändiga för att bekämpa hot mot rättsstaten. Och ett samhälle med parallell rättsskipning där maffialedare sitter och medlar i en gängkonflikt som nyligen skedde i Göteborg ÄR ett hot mot rättsstaten. Gäng som sätter upp vägspärrar ÄR ett hot. I Sverige gäller svensk förvaltningstradition och alla försök att utmana rättsstaten ska bekämpas.

Men det behövs också samverkan med andra aktörer. I bland annat Göteborg har det skett en samverkan mellan olika myndigheter. Polisen har gripit folk, domstolarna har dömt dem, kronofogden har utmätt tillgångar och sociala myndigheter tillsammans med arbetsförmedlingen har utrett bidragsfusk. Socialtjänsten har även omhändertagit barn som far illa i dessa miljöer. Samarbetet har gett resultat, men det krävs fortsatta resurser till alla aktörer, och det är här som Human Framtid får problem med den förda politiken.

Politiker lovar ofta ökade resurser till polisen, och sen, efter en lång harang om ”hårdare tag” så avslutar man med bisatsen: ”och ökade resurser till skolan och socialtjänsten” men det klingar falskt.

Man ignorerar helt det förebyggande arbetet. Det hjälper inte att sätta brottslingar i fängelse, när det finns nya, villiga rekryter som står i kö för att fylla de vakanta platserna.

Polisen ska bekämpa brottslighet och i samverkan med andra myndigheter ska de knäcka kriminella nätverk som skapar parallella samhällen med egen rättsskipning.
MEN; välfärd är brottsförebyggande!

Det är då det blir oseriöst när regeringen skryter om att de tillför drygt 19 miljarder till välfärden.
19 miljarder är den summa som enbart skolan hade behövt för att kunna upprätthålla den usla standard vi ser i dag. Vad ska de andra nödvändiga fundamenten få?

Vi behöver ett ökat byggande av billiga hyresrätter.
Vi har bostadsbrist i Sverige, och människor som bor i utsatta områden har ingen möjlighet att flytta där ifrån, utan hålls gisslan i ett parallellsamhälle.

Skolan behöver ett tillskott som överstiger de 19 miljarder som utlovats till HELA välfärdssektorn. Det behövs rejäla tillskott för att skapa en likvärdig skola.

Det behövs resurser till socialtjänsten för att i samarbete med skola och polis, kunna hjälpa barn som far illa, människor med drogmissbruk, våldsutsatta kvinnor, och unga flickor och pojkar som utsätts för hedersförtryck.

Det behövs en väl fungerande arbetsförmedling som får människor i arbete snabbare.

Trygghet och välfärd kostar pengar. Är vi inte beredda att betala vad det kostar, utan fortsätter att dela ut små, signalpolitiska skärvor så kommer gängkriminaliteten att växa sig starkare.

Resurserna finns. Det är bara en fråga om omfördelning

Leo Erenmalm, Mats Leijon
Grundare Human Framtid