Replik

Replik till ledare i Svenska Dagbladet; 

Mattias Svensson om att 0.01-procentgruppen har haft samkväm i samband med deras 100-årsfirande.

I en paneldiskussion mellan en högerkonservativ och två före detta socialdemokrater hade frågan om ”Vad fan får jag för skatten” diskuterats. Panelen var rörande överens om att den kapitalskatt som S vill införa är skadlig för landet. De var också rörande överens om att välfärden har brister. Jag håller med om detta men delar i övrigt inte mycket med dessa då de helt missar pudelns kärna. Låt mig förklara:

Vi behöver inte öka skattetrycket, det är helt fel väg att gå om vi vill få ned arbetslösheten som om den sjunker ger ökade inkomster till statskassan samtidigt som utgifterna sjunker. Att ge mer till de 0,01 procenten är dock helt fel väg att gå. Det ger inte lägre arbetslöshet eftersom ”Trickle Down” är en myt som också har falsifierats gång på gång. Något som inte är en myt men som det talas väldigt tyst om i Sverige är ”Trickle up”. Detta innebär i korthet att vi höjer lönerna för de som tjänar sämst för då får dessa en ökad köpkraft som skapar en efterfrågan på marknaden som marknaden möter genom ökad produktion vilket ger fler arbeten och ytterligare stärkta statsfinanser via momsintäkter, löneskatt och arbetsgivaravgifter. Fler i arbete ger också minskade kostnader för staten då färre behöver a-kassa eller stöd via Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Det blir alltså en win – win om vi kan frångå den nyliberala tanken om att mycket ska ha allt.

En radikal tanke vore att slå samman all beskattning och införa en progressivitet i denna. Säg att vi betalar 10 % i skatt på vår första 100000kr efter grundavdrag och sedan beskattar nästföljande hundratusen med ytterligare 5 % till vi kommer upp till 50 %. Det skulle skapas en massa efterfrågan hos befolkningen som marknaden skulle vara tvungen att mätta vilket skulle leda till nya arbetstillfällen och ge ökade intäkter till staten. Detta borde ni talat om på ”Skattebetalarnas” förening om nu skatt och tillväxt är viktigt.

Att välfärden har brister äger sin riktighet. Att den är överfinansierad stämmer inte lika väl. Det är enkelt att säga men stämmer sällan väl överens med verkligheten. Staten och dess utgifter skall definitivt granskas. Därför är det lite synd att insynen i Friskole AB är väl skyddad från insyn. Den är så väl skyddad att skattepengar avsedda för skolverksamhet används till att bygga moskéer på Island eller köpa drinkar och lägenheter på Caymanöarna utan att vi kan reagera förrän det är för sent i bästa fall. Det talas lite om detta slöseri. Det är svårt att roffa åt sig som en björn även om det är staten som är bikupan. Om bikupan är en sjukvårdsinrättning eller en aktiebolagsskola spelar ingen större roll om den inte vårdas. NPM och girighet är inga goda vårdgivare. Det är dumt att hävda att något är fördåligt när ens egna handlingar har gjort att det krackelerar och det är personerna bakom och i Skattebetalarnas förening som är den våldsamma och glupska björnen.

Leo Erenmalm
V. Partiordförande Human Framtid