Replik till Jimmie Åkesson och Oscar Sjöstedts debattinlägg om att slopa flerbarnstillägget för människor som går på bidrag.

När Sverigedemokraterna lägger ett förslag om slopade flerbarnstillägg för familjer som går på ”bidrag”, så lyckad de än en gång peka ut minoriteter som tärande. De snickrar ihop en egenhändig teori om att det är en ”kvinnofälla”

Jag tolkar det som att SD med bidrag menar försörjningsstöd. Några andra bidrag finns inte, de är istället försäkringar, som arbetslöshetsförsäkringar och sjukförsäkringar.

När det gäller barnbidrag, så har vi en gång bestämt att det ska vara ett generellt bidrag för att inte peka ut någon, och för att minska administration. SD vill med det här förslaget skapa djupare klyftor mellan människor och öka kostnaden för administration.

De skriver i ingressen att människor inte ska ta för givet att andra ska stå för notan.  Det krävs ingen större slutledningsförmåga för att förstå att SD attackerar invandrare – som vanligt. Enligt SD så är invandrare mer benägna att utnyttja bidrag, istället för att arbeta.
De tillägger längre ner i texten att flerbarnstillägg ökar segregationen. Det tycks som om SD menar att mindre pengar i plånboken motiverar till arbeten. Arbeten som de utpekade söker varje dag, men inte får, ska plötsligt stå till deras förfogande. Det vet vi ju alla att det är det som sker när man får mindre i plånboken. På det här sättet utkristalliserar sig samsynen med Moderaterna. Människor som inte arbetar är lata.

För att inte infödda svenskar ska bli oroliga, så avslutar de med att Sverige ska ha starka skyddsnät, men de glömmer att förtydliga att det inte gäller alla. Har du fel hudfärg, så ska du ha det sämre.

Egentligen Är deras debattartikel och min replik helt onödiga eftersom SD som vanligt är ute i ogjort väder.
Flerbarnstillägget räknas som inkomst och dras följaktligen av från försörjningsstödet. Man får inte mer pengar för att man har många barn, oavsett var man kommer ifrån.

Det är naturligtvis SD medvetna om. Tanken med att presentera ett ogenomförbart förslag är i stället att återigen peka ut svenskar med fel hudfärg, eller fel religion.

Mats Leijon
Partiledare för Human Framtid