Applåderna har tystnat, men sjukvårdspersonalen  arbetar på som vanligt.
En del av dem har sagt upp sig, eller funderar på att göra det. Men de flesta arbetar kvar.

Det är många som har hoppats på att Coronakrisen slutligen skulle leda till något gott. Att vi skulle ändra vår syn på vad som är viktigt här i livet. Men de som arbetar inom sjukvården har inga illusioner.
De vet att Covid-19 inte är skyldig till att ha orsakat kaos inom sjukvården. En pandemi är inte orsaken till att sjukvårdspersonalen går på knäna. Skulden står i stället att finna hos politiken, som oavsett färg, har utarmat sjukvården genom åratal av ”effektiviseringar” vilket är ett kodord för besparingar.

Budgeten för vården ökas varje år, men inte med så mycket att det täcker ökade personalkostnader mm. Underskottet läggs på vårdenheterna att lösa. Det innebär att personalen får göra mer med mindre. Personal sägs upp och de som inte i ren förtvivlan säger upp sig, får springa snabbare och snabbare.
Det här har pågått under lång tid nu. Det måste få ett stopp.
Sjukvård kostar pengar, det måste den få göra. Vi kan inte längre se mellan fingrarna när sjukvårdens personal utnyttjas för att hålla en allt för snålt tilltagen budget.

Regionerna måste ge sjukvården en budget som medger full kostnadstäckning, plus ytterligare ökningar för att kompensera åratal av utarmning. Vi måste återerövra kompetensen som flytt svensk sjukvård.

Det finns sätt att ”effektivisera”, åtminstone inom ekonomin. Hyrläkare och sjuksköterskor som har flytt den regionala sjukvården för bättre lön och arbetsvillkor i bemanningsföretag måste lockas tillbaka genom bättre arbetsvillkor och lön.
Vi måste absolut sätta stopp för mobilsjukvård som dränerar sjukvårdens ekonomi.
Administrationen måste minskas. New Public Management fungerar i tillverkningsindustrin – inte i vården. Vårdpersonal ska ge vård – inte dokumentera hur mycket vård de har ”producerat”.

När samhället går tillbaka till ett status quo med samma ”effektiviseringar” och utslitna välfärdsarbetare, så är det dags att vi I stället för att applådera, knyter händerna och solidariskt dra ut i strid för dem som arbetar inom sjukvården!

Mats Leijon
Human Framtids talesperson för sjukvårdsfrågor