SÄKERHETSPOLITIK Omvärldsanalys: Det globala säkerhetspolitiska läget präglas idag av instabilitet och oförutsägbarhet. Utvecklingen är svårbedömd och stundtals snabb. Konflikterna i världen, stora som små, sker så gott som alltid med stormakters inblandning. De tre stora, förutom EU, idag är Kina, Ryssland och